Warsztaty z doradcą zawodowym - usamodzielniani

czwartek, 24 stycznia 2013 10:36


W dniach od 31 stycznia do 1 lutego 2013 r. odbędą się warsztaty z doradcą zawodowym organizowane dla usamodzielniających się uczestników projektu systemowego "Kariera bez barier".

 

Zakres zajęć:

  • Zajęcia indywidualne - Indywidualne doradztwo zawodowe, wspólne opracowywanie ścieżki kariery, omówienie szans i zagrożeń związanych z pracą, ustalenie oczekiwań odnośnie wyboru szkoły, rodzaju pracy zawodowej
  • Testy predyspozycji zawodowych, testy umiejętności , testy motywacji do pracy, testy osobowości
  • Warsztaty aktywizacji zawodowej: dostosowanie do ustalonych na zajęciach indywidualnych potrzeb grupy
  • Planowane: Określenie własnych predyspozycji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, analiza ofert pracy i dokonywanie selekcji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, mobbing i zagrożenia związane z pracą zawodową, praca w zespole