Warsztaty z doradcą zawodowym - rodziny zastępcze

czwartek, 24 stycznia 2013 10:22


W dniach 24 - 25 stycznia oraz 29 stycznia 2013 r. odbędą się warsztaty z doradcą zawodowym zorganizowane dla rodzin zastępczych biorących udział w projekcie systemowym "Kariera bez barier".

 

Zakres zajęć:

  • Testy predyspozycji zawodowych, testy umiejętności, testy motywacji do pracy, testy osobowości
  • Warsztaty aktywizacji zawodowej; dostosowanie do ustalonych na zajęciach indywidualnych potrzeb grupy
  • Planowane: Motywowanie dzieci i młodzieży do nauki i pracy, określanie preferencji zawodowych, określenie predyspozycji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, analiza ofert pracy i dokonywanie selekcji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, mobbing i zagrożenia związane z pracą zawodową, praca w zespole