Warsztaty wyjadowe dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej


Dnia 27 sierpnia 2012 r. w Gdańsku  rozpoczęły się 5 dniowe warsztaty wyjazdowe zorganizowane dla 8 usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

 

Szkolenie ma za zadanie wspomóc usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej. Ma przygotować do świadomego uczestnictwa i rozsądnego, świadomego życia w społeczeństwie, do funkcjonowania w aglomeracji miejskiej, a także pokonać mogące się pojawić bariery strukturalne, przełamać lęki związane z samodzielnym funkcjonowaniem i radzeniem sobie w nieznanym otoczeniu w obcych sytuacjach.