Warsztaty z psychologiem


W dniach 3 - 5  września 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim rozpoczną się warsztaty z psychologiem, zorganizowane dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

 

Zajęcia organizowane będą w ramach projektu systemowego "Kariera bez barier" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tematyka zajęć:

 

1 dzień

Lepiej znać samego siebie

  • pogłębianie samoświadomości
  • wzmacnianie  poczucia własnej wartości
  • pogłębianie odpowiedzialności za samego siebie

2 dzień

Uczucia i prawidłowe zarządzanie nimi

  • wzmocnienie umiejętności poprawnego odczytywania i nazywania stanów emocjonalnych zarówno swoich jak i otoczenia
  • wzmocnienie umiejętności efektywnego radzenia sobie z emocjami

3 dzień

Skuteczne myślenie i działanie

  • nabywanie nawyków skutecznego myślenia i działania
  • ustalanie priorytetów
  • tworzenie planów
  • samodoskonalenie
  • wzmacnianie motywacji