Grupa wsparcia - rodziny zastępcze


W dniu 7 listopada 2012 r. odbyła się grupa wsparcia zorganizowana dla rodzin zastępczych biorących udział w projekcie systemowym "Kariera bez barier".

Tematem przewodnim grupy wsparcia było "Czym są emocje?".

Uczestnicy dzielili się miedzy sobą doświadczeniami w radzeniu sobie z trudnymi emocjami jak i z sytuacjami, które mogą je spowodować.