Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - psycholog

 

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko pracy (1 etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w związku z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 31.10.2012 r. wybrała kandydaturę:

 

Pan Ignacy Hadała – zam. Gdańsk

 

Uzasadnienie: Pan Ignacy Hadała wykazał się dużą wiedzą ukierunkowaną tematycznie oraz spełnił wszystkie wymagania zawarte w „Ogłoszeniu”.