Spotkanie zespołu ewaluującego „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015”

piątek, 26 października 2012 11:02


W dniu 25 października 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ewaluującego „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015”.

 

 

Spotkaniu przewodniczyła Pani Barbara Ogrodowska - Wicestarosta Nowodworski. Członkami zespołu są przedstawiciele jednostek i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji oraz na rzecz osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie Powiatu Nowodworskiego. Obecni również byli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji.

 

Rozpoczęty cykl spotkań dotyczy aktualizacji i ewaluacji Strategii przyjętej przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w 2009 roku. Dokument ten stanowi realizację kierunków w kompleksowym i szerokim pojęciu jako narzędzie wspierające rozwój systemu pomocy i wsparcia osób i rodzin zamieszkujących na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 

Nadzór nad bieżącą realizacją zadań wynikających z „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015” pod względem tworzenia, aktualizacji oraz ewaluacji prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Strategia oraz programy dostępne są na stronie www.pcprndg.pl w zakładce „O PCPR”.