Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2012 r. wybrała:

Panią Barbarę Gryszkiewicz – zam. Nowy Dwór Gdański

Panią Magdalenę Piotrowską zam. Kmiecin

 

Uzasadnienie:

Obie kandydatki wykazały się dużą wiedzą ukierunkowaną tematycznie – otrzymały najlepszy wynik ogólny. Znają środowisko lokalne, zasoby instytucjonalne Powiatu Nowodworskiego. Podczas przeprowadzenia rozmowy wykazały się znajomością obszaru działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Po przeanalizowaniu testów i rozmów z każdym z kandydatów Komisja uznała, że Pani Barbara Gryszkiewicz oraz Pani Magdalena Piotrowska posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia spraw i zadań związanych z pracą na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pani Barbara Gryszkiewicz oraz Pani Magdalena Piotrowska spełniają wszystkie wymagania zawarte w „Ogłoszeniu”.