Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

środa, 28 marca 2012 14:23


W dniu 28 marca 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

Tematem spotkania było zapoznanie się z propozycją podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej.  Na posiedzenie zostały zaproszone Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, które przedstawiły informacje na temat zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne potrzeb w odniesieniu do realizowanych zadań na rzecz tych osób oraz wysokości środków finansowych zabezpieczających te potrzeby. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej środków PFRON w 2012 r.