Konferencja pn. "Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

wtorek, 20 marca 2012 11:38

W dniu 15 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku poświęcona Narodowemu Programowi Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

Konferencji patronowała Pani Ewa Dąbska – Starosta Nowodworski. Uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele samorządowych jednostek organizacyjnych w tym instytucji pomocy społecznej.

 

Zasadniczym celem Konferencji była promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie.

 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie realizowany w latach 2011-2015. To pierwszy Rządowy program poświęcony problematyce zdrowia psychicznego.