Warsztaty wyjazdowe - wybrana oferta

wtorek, 20 marca 2012 11:19

"Kariera bez barier"

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu dotyczącego złożenia propozycji cenowej oraz programowej dotyczącej przeprowadzenia Warsztatów wyjazdowych 5 - dniowych na potrzeby 8 usamodzielniających się beneficjentów projektu unijnego pn. "Kariera bez barier" wpłynęło 8 ofert, z czego wszystkie spełniały względy formalne zgodne z ogłoszeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Wybrana została oferta firmy

"Advise & Win Polska"

Ignacy Chyla

ul. Spółdzielców 15/12

43-300 Bielsko Biała