Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim - koordynator pieczy zastępczej


W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 01.03.2012 r. wybrała:

 

Panią Alicję Szulc – zam. Pruszcz Gdański

Panią Alicję Zubkowicz – Madej zam. Nowy Dwór Gdański

 

Uzasadnienie: Pani Alicja Szulc oraz Pani Alicja Zubkowicz - Madej wykazały się dużą wiedzą ukierunkowaną tematycznie jak również nt. samorządu – otrzymały w ww. kolejności najlepszy wynik ogólny w rozmowie kwalifikacyjnej i teście.

Pani Alicja Szulc oraz Pani Alicja Zubkowicz – Madej spełniają wszystkie wymagania zawarte w „Ogłoszeniu”.