Zmiana godzin dyżurów w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim

poniedziałek, 13 lutego 2012 10:05


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że  od dnia 13 lutego 2012 r. godziny dyżurów specjalistów w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej - mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 52 w Nowym Dworze Gdańskim -  ulegają zmianie:

 

pracownik socjalny:


poniedziałki 8.00 - 16.00

wtorki 10.00 - 18.00

środy 10.00 - 18.00

czwartki 8.00 - 16.00

piątki 7.00 - 15.00

 

psycholog:


poniedziałki 13.00 - 18.00

czwartki 9.00 - 12.00

 

prawnik:


wtorki 16.00 - 18.00

środy 16.00 - 18.00

 


Jednocześnie przypominamy, że pomoc w ww. zakresach jest bezpłatna.

Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie nr POIK (055) 261 33 02

lub PCPR (055) 246 81 75.