POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO

wtorek, 07 lutego 2012 14:17


W dniu 6 lutego 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowodworskiego powołanej przez Starostę Nowodworskiego.

W jawnym głosowaniu wybrano Prezydium Rady na kadencję 2012 -2016. W spotkaniu uczestniczyła Starosta Nowodworski Pani Ewa Dąbska.

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem nr 2/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 11 stycznia 2012 r.

Rady składają się z 5 osób wybranych spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Nowodworskiego. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym z zakresu osób niepełnosprawnych działającym w obszarze Powiatu Nowodworskiego. Do zakresu działania należą m. in. inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2012 – 2016:

  1. Marek Załuga – przewodniczący (Prezes Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Nowym Dworze Gdańskim)
  2. Zofia Bachur – wiceprzewodniczący (przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim)
  3. Agnieszka Żeleźnik – sekretarz (przedstawiciel Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Marzęcinie)
  4. Maria Krzywańska – członek (przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim)
  5. Czesław Łukaszewicz – członek (przedstawiciel Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Nowym Dworze Gdańskim)

 

Obsługą merytoryczną Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim