Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ds. pracy z rodziną


W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 02.02.2012 r. wybrała Panią Ewę Marzec zam. Sztutowo.

 

Uzasadnienie: Pani Ewa Marzec wykazała się dużą wiedzą nt. samorządu jak również wiedzą ukierunkowaną tematycznie. W drugim etapie rekrutacji z zastosowaniem metod naboru, tj. rozmowa i test kwalifikacyjny otrzymała najlepszy wynik ogólny.

 

Pani Ewa Marzec spełniła wszystkie wymagania zawarte w „Ogłoszeniu”.