Szkolenie - koparko - ładowarki


Dnia 28.04.2011 r. zakończyło się szkolenie dla jednego z uczestników projektu systemowego "Kariera bez barier" dotyczące obsługi koparko -  ładowarki.

 

Celem kursu było przygotowanie uczestnika do egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

Uczestnik w dniu 28.04.2011 r. decyzją Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu na uprawnienia operatora - Koparko - ładowarki wszystkie typy klasa trzecia.