Wyjazd do kina


W dniu 14.05.2011 r. dla rodzin, które są beneficjentami projektu systemowego "Kariera bez barier" zorganizowany został wyjazd do kina.

 

Ważnym celem wyjazdu było zacieśnienie więzi w rodzinie, aktywne spędzanie czasu wolnego.

Rodziny uczestniczące w wyjeździe są rodzinami wymagającymi wsparcia oraz reedukacji w sprawowaniu roli rodzica z uwagi na niezdolność wychowawczą spowodowaną wilkoma czynnikami.