Festyn "Profilaktyka uzależnień i środków odurzających"


Dnia 29 maja 2011 r. na terenie Ludowego Klubu Sportowego w Nowym Dworze Gd. w ramach projektu systemowego „Kariera bez barier” odbył się festyn pt. „Profilaktyka uzależnień i środków odurzających”. Zorganizowało go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gd.

 

W festynie brali udział Beneficjenci Ostateczni projektu systemowego „Kariera bez barier” (rodziny niewydolne wychowawczo, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne). Organizacja festynu miała na celu rozpowszechnienie wśród uczestników wiedzy na temat szkodliwości stosowania środków uzależniających.

 

Uczestnicy  festynu mogli skorzystać z porad pracownika socjalnego,  psychologa, socjoterapeuty oraz policji.

 

Swoje stoiska miały również Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowego Dworu Gd., Marzęcina i Jantara, które przedstawiały umiejętności swoich podopiecznych.

 

Festyn poprowadził konferansjer.

 

W programie festynu były:

  • Konkursy z nagrodami -  bieg z jajkiem, przeciąganie liny, bieg z  mlekiem, bieg w workach, konkurs plastyczny
  • Występy zespołów dziecięcych
  • Basen z kulkami dla dzieci, trampolina, Eurobungee
  • Pokaz sprzętu straży granicznej – quad
  • Pokaz sprzętu straży pożarnej
  • Malowanie twarzy
  • Grochówka, grill
  • Zabawy  - skakanki, hula hop
  • Wiele innych atrakcji

Festyn był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.