Kurs - obsługa kasy fiskalnej


Dnia 5 lipca 2011 r. rozpoczął się kurs "Obsługa kas fiskalnych i minimum sanitarne" zorganizowany  dla jednego z uczestników projektu systemowego "Kariera bez barier".

 

Program kursu:

Minimum sanitarne:

  • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności, choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe oraz czynniki, które je wywołują
  • Zagadnienia zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym
  • Zasady racjonalnego żywienia - wpływ żywienia na zdrowie

Obsługa kas fiskalnych:

  • Przygotowanie do sprzedaży
  • Sprzedaż artykułów (grupy towarowe, kody)
  • Finalizowanie transakcji sprzedaży
  • Korekty
  • Raporty sprzedaży
  • Użytkowanie kasy

Kurs prowadzony jest w Uniwersytecie Robotniczym w Elblągu.