Kurs - Operator maszyn numerycznie sterowanych


18 lipca 2011 r. rozpocznie się kurs "Operator maszyn numerycznie sterowanych" zorganizowany dla jednego z uczestników projektu systemowego "Kariera bez barier".


Kurs poprowadzi Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Gdańska. Planowany termin zakończenia kursu to 9 września 2011 r.

 

Program kursu:

 

Umiejętności:

 • Obsługa obrabiarki sterowanej numerycznie
 • Uruchamianie obrabiarki sterowanej numerycznie
 • Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy
 • Stosowanie ochrony osobistej
 • Stosowanie sprzętu gaśniczego
 • Czynności konserwacyjne z zachowaniem przepisów BHP
 • Rozróżnianie zagrożeń na stanowisku pracy
 • Segregowanie gotowych wyrobów
 • Wykonywanie pomiarów warsztatowych nastawnymi narzędziami mierniczymi
 • Stosowanie aparatury pomiarowej

Wadomości:

 • Zastosowanie typowego sprzętu gaśniczego
 • Rodzaje zagrożeń na stanowisku pracy
 • Instrukcje smarowania
 • Konserwacja narzędzi kontrolno - pomiarowych
 • Płyny obróbkowe
 • Podstawowe czynności konserwacyjne maszyn i urządzeń (smarowanie, utrzymanie czystości, zabezpieczenie przed korozją)
 • Rodzaje środków smarnych stosowanych do smarowania zespołów obrabiarek
 • Rysunek techniczny
 • Tolerowanie kształtu i położenia
 • Układy tolerancji pasowań
 • Zasady tolerowania wymiarów liniowych
 • Zasady wymiarowania
 • Gospodarka zużytymi środkami smarnymi
 • Analiza realizowanego procesu technologicznego pod kątem dokładności obróbki
 • Bazy obróbcze
 • BHP przy pracach konserwacyjnych