Informacja

wtorek, 13 grudnia 2011 14:17


W związku z ukazaniem się w dniu 9 grudnia 2011 r. ogłoszenia Starosty Nowodworskiego w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych informujemy, że zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9 stycznia 2012 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.


Ogłoszenie zostało zamieszczone na podstawie  art. 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad  do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz 560).

 

Treść ogłoszenia