Zmiana godzin dyżurów w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim

czwartek, 29 września 2011 13:05


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że  od dnia 1 października 2011 r. godziny dyżurów specjalistów w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej - mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 52 w Nowym Dworze Gdańskim -  ulegają zmianie:

 

pracownik socjalny:


poniedziałek 9.00 - 17.00

środa 10.00 - 18.00

piątek 8.00 - 15.00

 

psycholog:

 

poniedziałek 13.00 - 18.00

czwartek 9.00 - 12.00

 

prawnik:

 

środa 14.00 - 18.00

 

Jednocześnie przypominamy, że pomoc w ww. zakresach jest bezpłatna.

Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie nr POIK (055) 261 33 02

lub PCPR (055) 246 81 75.