Informacja

poniedziałek, 04 lipca 2011 08:08


Informujemy, że Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na sesji w dniu 29 czerwca 2011 r. przyjęła "Informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Dworze Gdańskim" oraz " Sprawozdanie z realizacji w 2010 r. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 - 2015".