Projekt "Kariera bez barier"

Informacje o projekcie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"KARIERA BEZ BARIER"

 

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Nowym Dworze Gdańskim

 

BIURO PROJEKTU:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 28 A

Telefon/fax: 055 246 81 75

oraz 055 246 82 05