Warsztaty z psychologiem - mężczyźni


Dnia 10 maja 2010 r. rozpoczęły się warsztaty z psychologiem dla mężczyzn biorących udział w projekcie systemowym "Kariera bez barier". Tematem warsztatów jest radzenie sobie ze stresem i agresją, często wynikającą z powodu niepełnosprawności, brakiem pracy oraz uświadomienie roli jaką odgrywa mężczyzna w rodzinie. Obejmą one 20 godzin szkoleniowych.

Warsztaty prowadzi psycholog - Pani Paulina Konarczak.