Strona Główna
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - psycholog PDF Drukuj Email

Informacja o wyniku naboru >>>

 
Prelekcja - Konflikty w relacjach małżeńskich PDF Drukuj Email

W dniu 21 marca 2017 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w ramach działań profilaktycznych przeprowadzili prelekcję w zakresie edukacji
w obszarze zagadnień dotyczących konfliktów w relacjach małżeńskich. Odbiorcami byli mieszkańcy gminy Stegna. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stegna. Prelekcja odbyła się w miłej atmosferze i stworzyła okazję do dyskusji. Poruszono między innymi problematykę dotyczącą funkcji jaką  pełni rodzina, zagadnienia związane z relacjami występującymi w rodzinie, zjawiskami dysfunkcyjnymi wpływającymi na rozwój dzieci w rodzinie, czy też przyczynami rozpadu związków małżeńskich.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Nowodworskiego do korzystania z pomocy specjalistycznej oferowanej przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej mający swoją siedzibę przy ul. Warszawskiej 52 w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 261 73 04.

 
Informacje o naborze na wolne stanowisko pracy - referent PDF Drukuj Email

Informacje o naborze >>>

 
Program PFRON "STABILNE ZATRUDNIENIE" PDF Drukuj Email

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON na posiedzeniu w dniu 28.02.2017 r., Uchwałą nr 16/2017 przyjął procedury nowego programu pn. "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

Celem Programu jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Szczegóły i zasady realizacji programu na stronie PFRON >>>

 
Informacja o możliwości składania oferty pracy psycholog - marzec 2017 PDF Drukuj Email

Informacja o ofercie >>>

 
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko - psycholog PDF Drukuj Email

Informacje o wyniku naboru >>>