Strona Główna
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Wycieczka PDF Drukuj Email

W dniu 16.06.2017 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało wyjazd do Oceanarium w Gdyni połączony ze zwiedzaniem żaglowca „Dar Pomorza”, w którym udział wzięły rodziny zastępcze oraz dzieci w nich przebywające. W imprezie wzięło udział 87 osób. Celem wycieczki była zarówno integracja środowiska zastępczego, jak i wdrożenie dzieci w świat morski, poprzez zapoznanie z różnymi ekosystemami morskimi, rybami głębinowymi i słodkowodnymi z Morza Bałtyckiego oraz zwierzętami rafy koralowej.

Dodatkową atrakcję stanowił cumujący przy nabrzeżu najsłynniejszy polski żaglowiec, „Dar Pomorza”. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzania żaglowca i poznania jego historii.

Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych uczestnikom wycieczki uśmiech na twarzy towarzyszył przez cały czas.

Zapraszamy do galerii >>>

 
Prelekcja pt. "Handel Ludźmi" PDF Drukuj Email

W dniu 08.06.2017r., już po raz kolejny pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim gościli w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Tym razem  tematem prelekcji był „Handel Ludźmi”.

Uczniowie klas pierwszych mieli okazję zdobyć wiedzę na temat zjawiska handlu ludźmi, między innymi, co to jest handel ludźmi, jakich mechanizmów i technik używają sprawcy, gdzie można uzyskać pomoc jako ofiara handlu ludźmi, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć aby nie dać się wykorzystać.

 
Pilotażowy program PFRON - "ABSOLWENT" PDF Drukuj Email

Oddział Pomorski PFRON z przyjemnością informuje o ogłoszeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT". Celem konkursu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej co przyczyni się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Pomoc obejmuje następujące formy wsparcia:

Więcej…
 
Pilotażowy program PFRON - "PRACA INTEGRACJA" PDF Drukuj Email

Oddział Pomorski PFRON z przyjemnością informuje o rozpoczęciu realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu "PRACA INTEGRACJA". Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, co w przypadku Pracodawcy zobowiązanego do wpłat obowiązkowych na Fundusz spowoduje obniżenie ich wysokości, natomiast w przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% zwolnienie z tych wpłat zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-prac/3908,Procedury-realizacji-pilotazowego-programu-PRACA-INTEGRACJA.html

 
Dzień Dziecka PDF Drukuj Email

Z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesu w szkole, rozwoju pasji i talentów oraz beztroskiej zabawy!

Najserdeczniejsze życzenia składa

Dyrektor wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim

 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego PDF Drukuj Email

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,pragniemy złożyć wszystkim Rodzinom Zastępczym podziękowania i wyrazy szacunku za ważną, odpowiedzialną
i trudną misję związaną z opieką nad dziećmi przyjętymi do Państwa rodzin. Życzymy siły i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej misji.

Niech uśmiech i wdzięczność dzieci wynagrodzą Państwu codzienny trud
i poświęcenie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim